Språkgranskning & korrektur


Tonkin Text

Normalstora filer bifogas enkelt i ett mejl, medan tyngre kan skickas via exempelvis Hightail: https://www.hightail.com

 


Språkgranskning och korrektur


Som korrekturläsare är jag van vid de flesta typer av texter och levererar snabbt och till bra pris.  Maila mig för prisuppgift: marie@tonkintext.se


En korrekturläsning förhindrar språkliga missar och slarvfel, och där fångas också oklara konstruktioner upp. Jag ser till att texten når läsaren med största möjliga läsbarhet och flyt. 

Texttjänster

Varje  text kan höjas av ett annat öga. Kontakta mig för en offert.

Textbearbetning & / eller textproduktion


Har du ett budskap, men vet inte hur du ska formulera det? Ska fakta omskapas till en tilltalande text, juridiska frågor bli begripliga för kundkretsen, eller ska en text byta målgrupp? Kanske vill du skapa en webbsida för ditt företag eller omstrukturera den befintliga så att den blir tydligare för kunderna. Jag gör en analys av texten och bearbetar den så att den får en tydlig struktur, eller skriver texten från grunden. Tjänsten skräddarsys efter behov.